Postovala: Archi Star
14
May
2014

Legalizacija po novom zakonu

Legalizacija po novom zakonu

Narodna Skupština Republike Srbije je donela Zakon o legalizaciji objekata kojim se uređuju se uslovi, postupak i način legalizacije objekata (odnosno delova objekta) izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi za izdavanje upotrebne dozvole, kao i druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata.Građani koji su do 11.03.2010.godine podneli zahteve za legalizaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji nisu u obavezi da podnose nove zahteve. Zahtevi za legalizacija podneti pre donošenja novog Zakona o legalizaciji objekata rešavaće se primenom njegovih odredaba, čime se stari Zakon o planiranju i izgradnji potpuno stavlja van snage kada je u pitanju proces legalizacije.

Pojam  ,,legalizacija’’ je u novom Zakonu o legalizaciji obekata objašnjen kao naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Zakonom u određeni i objekti za koje nije moguće naknadno izdati građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a to su:

1)objekti koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.);

2) objekti koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta;

3) objekti koji su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene, za koje se (u skladu sa odredbama posebnog zakona) utvrđuje javni interes;

4) objekti koji su izgrađeni u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, odnosno radovi na samom kulturnom dobru od izuzetnog značaja ili dobru upisanom u Listu svetske kulturne baštine, izgrađeni u zaštitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene, odnosno izgrađeni, rekonstruisani ili dograđeni suprotno propisima o odbrani (kojima su propisane posebne obaveze za izgradnju objekata), kao i za druge objekte izgrađene u zaštitnim zonama, u skladu sa odredbama posebnih zakona;

5) objekti koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani, u pogledu namene i spratnosti objekta, kao i udaljenja od susednih objekata, protivno uslovima propisanim planskim dokumentom ili odredbama Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Sl. glasnik RS", br. 50/11). Izuzetno - nadležni organ će naknadno izdati građevinsku i upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloži overenu saglasnost vlasnika susednog objekta.

 Legalizacija objekata je postupak koji se pokreće na zahtev vlasnika nelegalno sagrađenog objekta. Zahtev se, uz ostalu neophodnu dokumentaciju, podnosi nadležnom organu uprave i zakonom propisanom roku.

 Više o ovoj temi na http://legalizacijaobjekata.co.rs/

Archi Star

Čekamo da Archi Star napiše nešto o sebi. :)
Prate: 0
Kakav je utisak na vas ostavio ovaj tekst
Total hit
0
Nasmejano
0
Ljuto
0
Tužno
0
Srećno
0
Bolje
0
comments powered by Disqus

Povezani tekstovi

Drvene zidne obloge

Drvene zidne obloge

Drvena zidna obloga je kroz istoriju predstavljala nezaobilazni materijal. ...
9 najboljih boja za zidove koje se uklapaju uz sve (1.deo)

9 najboljih boja za zidove koje se uklapaju uz sve (1.deo)

9. Ekspolozija neutralnosti: Kada su lepo nanešene, bež, krem, boja slonovače ...
Operite tepih sa sodom bikarbonom

Operite tepih sa sodom bikarbonom

Vremenom, tepisi mogu postati prljavi i smrdljivi i usisavanjem ne ostaju potpuno čisti. Dubinsko ...
Kreativni WebShop
keramicka unikatna vazna
Cena : 1000,oo
ANKETA
  • sestri
  • mami
  • partneru
  • drugarici
  • nikome

Kako ocenjujete sajt
Odlicno
Veoma dobro
Dobro
Solidno
Loše

max 28°c
min 16°c

Bicikl

Roleri