Postovala: Filip Pejovic
19
Jul
2013

ULOGA KJIGOVODSTVENE AGENCIJE U SAVREMENOM POSLOVANJU

Danas veliki broj preduzeća vođenje poslovnih knjiga, zastupanje pred poreskim organima, prijavu i odjavu radnika, platni promet i mnoge druge usluge poveravaju knjigovodstvenim agencijama.

Značaj knjigovodstva za samo preduzeće je što pruža informacije  u pogledu finansijskih rezultata preduzeća ili njegovih delova, finansijske strukture preduzeća, kao i stvaranje osnova za kontrolu izvršenja zadataka, planiranja i poslovnog odlučivanja. Aktivnosti koje obavljaju knjigovodstvene agencije su prikupljanje, analiza i obrada informacija i dokumentacije. Da bi agencija mogla da prikupi informacije menadžer preduzeća mora da sarađuje sa agencijom, tačnije njegova obaveza je da dostavi svu neophodnu dokumentaciju u dogovorenom roku da bi se knjigovodstvene usluge mogle obavljati nesmetano.

 

Poslovni informacioni sistemi-savremene usluge knjigovodstvene agencie

Još jedna veoma važna usluga kjugovodstvene agencije je veliki izbor poslovnih informacionih sistema, čijom se upotrebom doprinosi na tačnosti i kvalitetu informacija i boljem poslovanju preduzeća. Na ovaj način se omogućava firmama da integrišu i automatizuju sve poslovne procese i informacije u jedinstveni sistem. Implementacija informacionih sistema omogućava preduzećima da sistematizuju i standardizuju svoj rad, da povećaju produktivnost, unaprede poslovni proces i mnoge druge pogodnosti. Obezbeđuje se skraćenje trajanja poslovnih procesa, registrovanje poslovnih transakcija i poboljšanje poslovnih procesa putem rainženjeringa.

Uz pomoć ERP rešenja (poslovno-informacionih sistema) zaposleni mogu na jednostavniji i brži način da obavljaju radne procese, dok menadžment firme dobija celokupan pregled informacija koje supotrebne za poslovno odlučivanje. Implemetacija informacionih rešenja donosi velike koristi prduzeću na polju usluga i troškova, u računovodstvu, u prodaji i distribuciji i kod analize postignutih rezultata pružajući uslove za uspešno upravljanje poslovanjem preduzeća.

 

Implemenacijom ERP rešenja omogućava:

–                    jeftinije i lakše održavanja informacionog sistema

–                    veću produktivnost, obzirom da se sitem može prilagoditi zahtevima kompanije i svakog pojedinačnog korisnika

–                    može se doći do većeg broja izveštaja na osnovu jednog opšteg

–                    prestanak dupliranja poslova

–                    povećanje efikasnosti kroz skraćeno vreme unosa podataka

–                    mogućnost utvđivanja, na osnovu tačnih podatka, koliko su pojedini sektori u preduzeću profitabilni

–                    uvođenje savremenih tehnologija u poslovanju

Filip Pejovic

Čekamo da Filip Pejovic napiše nešto o sebi. :)
Prate: 0
Kakav je utisak na vas ostavio ovaj tekst
Total hit
0
Nasmejano
0
Ljuto
0
Tužno
0
Srećno
0
Bolje
0
comments powered by Disqus

Povezani tekstovi

Povratak na posao posle godišnjeg odmora: Mali saveti za vraćanje u rutinu

Povratak na posao posle godišnjeg odmora: Mali saveti za vraćanje u rutinu

U poslednje vreme pojam depresije se spominje sve češće. Kad nastupi zima, najčešće slušate o ...
Na putu do stalnog posla

Na putu do stalnog posla

Od nečega treba početi, a ni jedan početak nije lak. Ponekad treba prihvatiti bilo kakav ...
Saveti za urednu kancelariju

Saveti za urednu kancelariju

Mesto na kom svakodnevno provodite mnogo vremena se vrlo lako može pretvoriti u nered. Većina ljudi na radnom ...
VIVAX
7454,oo
prava cena : 8944.8,oo
Kreativni WebShop
keramicka unikatna vazna
Cena : 1000,oo
ANKETA
  • samo jednom
  • volim svakog sa kim sam u vezi
  • najviše dva-tri puta
  • mislim da nikoga do sada nisam stvarno volela
  • bar 5 puta

Kako ocenjujete sajt
Odlicno
Veoma dobro
Dobro
Solidno
Loše

max 2°c
min 0°c

Roleri

Bicikl